- en del af Renoveringskonsulenterne ApS

Priser og gebyrer

Du skal betale et engangshonorar til os og måske et byggesagsgebyr til kommunen.

Hvad koster det?

Har du et projekt, vil vi gennemgå dit materiale for  4.750,00 kr. inkl. moms.

Vi hjælper dig med at ansøge digitalt på portalen Byg og Miljø, og du overtager herefter ansvaret for din byggeansøgning.

Vores priser gælder for rådgivning til:

  • Småbyggeri som carporte, udhuse, drivhuse og overdækninger
  • Om- og tilbygninger til række-, dobbelt, enfamilies- og sommerhuse
  • Nye enfamilies- og dobbelthuse
  • Nye sommerhuse

Når ansøgningen er indsendt, ophører vores samarbejde umiddelbart, og vi sender dig en faktura. Hvis der skulle opstå nye spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er vi selvfølgelig klar på sidelinjen til at hjælpe dig. Vores timepris for det vil være 950 kr. eks. moms.

For sager, der falder udenfor rammerne, er vores timepris ligeledes 950 kr. eks. moms. Vi giver dig et estimat på forventet tidsforbrug og giver dig løbende en status på forbrugte timer.

NEMbyggetilladelse er en del af Renoveringskonsulenterne, hvor vi har mange års erfaring med alle typer af sager indenfor renovering, byggeri og byggesagsbehandling.

Har du spørgsmål kontakt os endelig på mail eller telefon.

Byggesagsgebyr og priser

Der er regler for, hvad kommunen må opkræve i byggesagsgebyr.

Kommunens gebyrer

De fleste kommuner tager gebyrer for byggesagsbehandlingen. Gebyret kan du se på den pågældende kommunes hjemmeside.

De kommuner, som vælger at opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen, skal opkræve gebyret efter tidsforbrug.

Det er den enkelte kommune, som fastsætter sin timepris. Kommunen skal, hvis den opkræver gebyr for byggesagsbehandlingen, opkræve samme timepris i alle byggesager.

Timepris, fast gebyr eller gratis

Småbygninger såsom garager, carporte, udhuse og drivhuse mv., er undtaget fra kravet om, at byggesager skal opkræves efter timepris. Dette betyder, at kommunerne i disse tilfælde i stedet kan vælge at opkræve et fast gebyr.

Nogle kommuner vælger at alle udgifterne ved byggesagsbehandlingen skal dækkes ved opkrævning af gebyrer, mens andre kommuner vælger at finansiere hele eller dele af omkostningerne gennem skatten.

Nogle kommuner har således valgt at gøre deres byggesagsbehandling helt gratis. Dette er inden for lovens rammer. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på, hvor høj den enkelte kommune fastsætter den timepris, som opkræves for byggesagsbehandlingen.

På Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside kan du se de aktuelle byggesagsgebyrer i kommunerne.

Kontakt NEMbyggetilladelse