- en del af Renoveringskonsulenterne ApS

Vi hjælper dig med at få byggetilladelse

Skal du bygge nyt? Så kan vi hjælpe dig med en god byggeansøgning til Byg og Miljø.

Brug vores rådgivning og kom i mål

Det kan være indviklet at søge byggetilladelse til et projekt, så lad os hjælpe dig. Vi har den faglige baggrund og indsigt til at finde rundt i lovjunglen.

Vi har mange års erfaring med myndighedsbehandling og byggeri og er specialister i byggelovgivningen og digital ansøgning i Byg og Miljø. I stedet for at du selv skal sætte dig ind i de mange regler, så lad os gøre arbejdet for dig.

Vi hjælper dig med at gennemgå dit projekt og sikrer, at ansøgningen er fyldestgørende, når den lander hos kommunen.

Når vi ved, hvad du vil bygge, kan vi indenfor få dage fortælle dig, om du kan få en byggetilladelse i din kommune. Har du fået byggetilladelse og ønsker hjælp til at få byggesagen afsluttet i kommunen, kan vi også hjælpe dig med at få ibrugtagningstilladelse til dit byggeri.

Det er gået godt med at få byggetilladelse. Jeg frygtede, at det ville blive dyrt above and beyond, men jeg ville bruge Marie igen, hvis jeg fik behov for det.

Ekspertise i alle byggesager

  • Dispensationer
  • Lovliggørelse
  • Ansøgning om byggeri
  • Færdigmelding
  • Landzonetilladelse

Typer af sager

Dispensationer

Kræver dit byggeri en dispensation? Vi har kendskab til, hvilke muligheder der er for dispensationer. Vi kan vejlede dig om, hvorvidt vi mener, det vil være muligt at opnå dispensationer i henhold til Planlovens bestemmelser, eller om du skal vælge alternative muligheder.

Vi hjælper dig med at overskue, hvilke muligheder der er i din byggesag.

Lovliggørelse af byggeri

Har kommunen bedt dig sende en ansøgning, eller vil du selv have rettet i din BBR?

Vi kender krav og lovgivning, samt hvilke muligheder der er for lovliggørelse. Vi kan derfor også gennemskue, hvor let eller besværligt det vil være for dig at få dit byggeri godkendt.

Vi hjælper gerne med at få relevant ansøgningsmateriale på plads, så du ikke skal bokse med unødige mangelbreve fra kommunen.

Ansøgning om nyt byggeri

Om det er en carport, et anneks, en tilbygning eller andet, som du skal have bygget til dit enfamiliehus eller sommerhus, kan vi hjælpe dig med at overskue processen.

Vi hjælper dig med at overskue reglerne i bygningsreglementet og bestemmelserne i lokalplanen, og hjælper med korrekt udfyldelse af ansøgningen i Byg og Miljø.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilken ansøgningskategori, brandklasse eller konstruktionsklasse du vælger, eller hvor du sætter krydsene i den tekniske erklæring, når du ansøger.

Selv en udførlig beskrivelse af arbejdet, der søges om, eller en velbegrundet dispensationsansøgning har betydning for, hvor  hurtigt sagsbehandleren i kommunen får overblikket over din sag.

Færdigmelding til kommunen

Når du er færdig med dit byggeri, skal der indsendes en færdigmelding til kommunen før du kan få en ibrugtagningstilladelse, og byggeriet kan tages endeligt i brug.

Materialet til færdigmeldingen skal indeholde den tekniske dokumentation, som er relevant for netop dit byggeri, og som du ved ansøgning om byggetilladelse har oplyst at byggeriet er omfattet af.

Det kan være uoverskueligt, og vi hjælper dig med at få overblik over materialet, der skal indsendes.

Landzonebehandling

I landzone kræves der tilladelse til at opføre byggeri. Det kræver også landzonetilladelse af ændre anvendelsen af eksisterende byggeri eller ubebyggede arealer og at foretage udstykning.

Vi kan med vores mangeårige erfaring med både myndighedsbehandling og rådgivning give dig et overblik over din situation og hjælpe dig videre i processen.

Brug os og spar tid og penge.

Hvad koster det?

Vores pris for at gennemgå dit projekt og forberede byggeansøgningen er 4.750,00 kr. inkl. moms.
Denne pris gælder for rådgivning til private til:

  • Småbyggeri som carporte, udhuse, drivhuse og overdækninger
  • Om- og tilbygninger til række-, dobbelt, enfamilies- og sommerhuse
  • Nye enfamilies- og dobbelthuse
  • Nye sommerhuse

Vi hjælper dig med at ansøge digitalt på portalen Byg og Miljø, og du overtager herefter ansvaret for din byggeansøgning.